Soubory cookie

V souladu s novelou zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, která vstoupila v platnost 1. ledna 2012, musí všichni návštěvníci, kteří přijdou na webovou stránku používající soubory cookie, obdržet následující informace:

  • Informaci o tom, že web používá soubory cookie
  • K čemu se tyto soubory cookie používají 
  • Jak použití souborů cookie zabránit

Web společnosti Alektum Group využívá relační soubory cookie, které ukládají jazyk nastavený při vaší návštěvě. Tento typ souboru cookie se smaže ve chvíli, kdy zavřete svůj webový prohlížeč, a proto se neukládá.

Pokud chcete získávat informace od Alektum Group, aniž byste museli navštívit náš web, můžete nám zavolat, nebo nám zaslat e-mail. Pokud nechcete soubory cookie přijímat, můžete svůj webový prohlížeč nastavit tak, aby ukládání souborů cookie automaticky odmítal, případně, aby vás na každou žádost prohlížeče o uložení souboru cookie upozornil. Soubory cookie, které byly webovým prohlížečem uloženy dříve, můžete smazat. Více informací naleznete na stránce nápovědy svého webového prohlížeče.