Internetové stránky a informační bulletin o ochraně osobních údajů

Přečtěte si prosím tuto Politiku ochrany osobních údajů, abyste se dozvěděli více o tom, jak mohou být osobní údaje shromažďovány a zpracovávány v případě, kdy používáte naše internetové stránky a odebíráte náš informační bulletin.

Skupina Alektum Group (správce osobních údajů) je odpovědná za veškeré osobní údaje. Informace o naší společnosti, telefonní číslo a kontaktní formuláře lze najít v dolní části této stránky.

Jaké informace shromažďujeme

„Osobní údaje"  jsou informace, které lze použít samostatně nebo ve spojení s jinými informacemi k identifikaci, kontaktování či vyhledání polohy jedné osoby nebo k identifikaci jednotlivce v rámci určitého kontextu.

Při komunikaci s našimi internetovými stránkami vás můžeme požádat o uvedení vašeho celého jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, jména společnosti, čísla projednávané věci nebo dalších údajů, abychom vám pomohli zlepšit vaši uživatelskou zkušenost.

Vezměte prosím na vědomí, že informace, které nám poskytnete, budou zaznamenány. Proto vás žádáme: neposkytujte žádné osobní údaje spadající do zvláštních kategorií, ani „citlivé údaje“, jak je definuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, jako je například zdravotní stav, rasový nebo etnický původ, politické názory, atd.

Naše produkty a služby nejsou zaměřeny na děti.

Jak jsou získávány vaše osobní údaje

Shromažďujeme od vás informace následujícími způsoby:

 • jakmile nám poskytujete své kontaktní údaje při žádostech o informace týkající se našich produktů nebo služeb, a to prostřednictvím našich online dotazníků na této internetové stránce, ale také po telefonu nebo osobně.
 • jakmile se přihlašujete k odběru našich informačních bulletinů e-mailem.
 • jakmile si stahujete z našich stránek dokumenty.
 • jakmile se registrujete k účasti na některé z našich akcí nebo seminářů (včetně webinářů).
 • prostřednictvím volně dostupných veřejných zdrojů (např. LinkedIn nebo internetových stránek společností).

Jak používáme vaše osobní údaje

Informace, které od vás získáváme, když se přihlašujete k odběru našeho informačního bulletinu, reagujete na sdělení týkající se průzkumu nebo marketingové sdělení, surfujete po našich internetových stránkách nebo používáte některé jiné funkce na internetové stránce, můžeme používat následovně:

 • ke sledování vašeho používání našich internetových stránek a interakce s našimi informačními bulletiny, abychom například personalizovali vaši uživatelskou zkušenost, abychom mohli dodat druh obsahu a nabízené produkty, o něž máte největší zájem, a abychom se dozvěděli, který obsah informačního bulletinu je u našeho e-mailového publika nejoblíbenější. (Viz také naše níže uvedené Zásady používání souborů cookie). Naše zpracování se zakládá na našem oprávněném zájmu, který vyvažujeme se zájmy našich návštěvníků, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů.
 • ke splnění dotazu, žádosti o poskytnutí služeb a/nebo správě našich služeb, včetně reakcí na vaše žádosti. K realizaci soutěže, reklamní kampaně, průzkumu nebo jiné funkce na internetových stránkách; k dalšímu udržování kontaktu s vámi následujícímu po písemném styku (e-mailové nebo telefonické dotazy). Naše zpracování se zakládá na plnění smlouvy nebo dohody a našem oprávněném zájmu, který vyvažujeme se zájmy odesílatele žádosti, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů.
 • k žádostem o sazby a přehledy služeb nebo produktů. Naše zpracování se zakládá na našem oprávněném zájmu, který vyvažujeme se zájmy našich zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů.
 • ke správě informačních bulletinů a pozvánek. Naše zpracování se zakládá na vašem souhlasu. Pokud jste naším zákazníkem nebo pracujete pro našeho zákazníka, zakládáme naše zpracování na našem oprávněném zájmu, který vyvažujeme se zájmy našich zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů.

Ohledně našich informačních bulletinů

Pokud jste se přihlásili k odběru našich informačních bulletinů, můžete se z tohoto odběru kdykoli odhlásit, a to tak, že kliknete na odkaz odhlásit se z odběru v kterékoli elektronické zásilce, kterou od nás obdržíte. Případně se můžete z odběru odhlásit tak, že podáte žádost pomocí kontaktního formuláře, který naleznete v dolní části této stránky.

Ohledně komunikace prostřednictvím e-mailu

Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení! Komunikace prostřednictvím e-mailu zahrnuje rizika z pohledu zachování bezpečnosti a důvěrnosti informací. E-mail lze přirovnat k pohlednici.

Z tohoto důvodu vás žádáme: Neuvádějte v e-mailu informace, které jsou citlivé nebo u nichž nechcete, aby je mohly vidět neoprávněné osoby.

Jak jsou informace uchovávány a chráněny a kdo k nim má přístup

Vaše osobní údaje se nacházejí za zabezpečenými sítěmi a má k nim přístup pouze omezený počet osob, které mají k těmto systémům speciální přístupová práva a mají povinnost zachovávat důvěrnost informací. Veškeré citlivé údaje/informace týkající se úvěrů, které poskytnete, jsou ještě navíc zašifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL).

Pro zachování bezpečnosti vašich osobních údajů realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření v případě, kdy uživatel zadává, poskytuje nebo zpřístupňuje své údaje.

Zpřístupnění informací třetím stranám

Vaše osobní údaje neprodáváme, neobchodujeme s nimi, ani je jinak nepředáváme třetím stranám. To nezahrnuje webhostingové partnery a další strany, které nám pomáhají při provozování našich internetových stránek, obchodování nebo obsluhování našich uživatelů, pokud tyto strany souhlasí, že budou zachovávat důvěrnost těchto informací. Také můžeme informace zveřejnit v případě, kdy je jejich zveřejnění v souladu se zákonem, s uplatňováním naší internetové politiky nebo ochranou našich práv, majetku či bezpečnosti nebo práv, majetku či bezpečnosti jiných osob.

Informace, podle nichž nelze identifikovat návštěvníka, však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní či jiné účely.

Na našich internetových stránkách neuvádíme ani nenabízíme produkty nebo služby třetích stran.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud to je nezbytné pro účely, pro něž je používáme. Doba, po kterou údaje uchováváme, se liší podle účelů, pro něž jsou používány. Pravidelně aktualizujeme naše seznamy e-mailových adres, na něž jsou zasílány informační bulletiny, abychom zajistili odstranění adres těch osob, které nejsou zapojeny.

Nad svými osobními údaji máte kontrolu – toto jsou vaše práva

Na základě obecného nařízení GDPR máte řadu práv.

 • Přístup: Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás mohou být zpracovávány, a k účelům, pro něž je používáme. Můžeme vás v této souvislosti požádat o prokázání vaší totožnosti. Po přijetí takové žádosti se budeme snažit, abychom na ni odpověděli co nejdříve, maximálně do jednoho kalendářního měsíce.
 • Oprava: Máte právo požádat, abychom opravili jakékoli vaše osobní údaje, které nejsou správné nebo vyžadují aktualizaci.
 • Výmaz: Máte právo požádat, abychom vymazali veškeré osobní údaje, které se vás týkají. Každou žádost o výmaz posoudíme jednotlivě a budeme se snažit, abychom vám odpověděli co nejdříve, maximálně do jednoho kalendářního měsíce. Pokud napíšete jakékoliv sdělení skupině Alektum Group a chcete, aby došlo k jeho výmazu, dejte nám prosím vědět.

Pokud chcete uplatnit kterékoli z těchto práv, použijte prosím kontaktní formulář, který naleznete v dolní části této stránky.

Externí odkazy

Mějte prosím na paměti, že pokud použijete odkaz pro přechod z našich internetových stránek na jiné internetové stránky nebo požádáte o službu třetí stranu, jakmile opustíte tyto internetové stránky, nebude již tato Politika ochrany osobních údajů platit. Vaše prohlížení jakýchkoli jiných internetových stránek a vzájemná komunikace s takovými stránkami podléhá vlastním pravidlům takových internetových stránek.

Jak jsou oznamovány aktualizace

O veškerých změnách Politiky ochrany osobních údajů budete informováni na této stránce a prostřednictvím upozornění na internetových stránkách.

Nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje?

Dejte nám prosím vědět!  Použijte kontaktní formulář, který naleznete v dolní části této stránky, nebo e-mail info@alektumgroup.cz.

Můžete se rovněž obrátit na příslušný dozorový úřad.

Zásady používání souborů cookie

Soubor cookie je malý soubor dat, který se uloží do vašeho počítače, když navštívíte určité internetové stránky. Soubor cookie ukládá a přenáší informace na server internetových stránek (opakovaně) navštívených z daného prohlížeče/počítače. Soubor cookie má rovněž určitou časovou známku se stanovením, kdy vyprší. (Více informací o časové známce a vypršení je k dispozici v sekci Dočasné (relační) cookies a trvalé (permanentní) cookies).

Kategorie souborů cookie

Soubory cookie lze rozdělit do čtyř kategorií. Skupina Alektum Group používá na svých internetových stránkách všechny tyto druhy souborů cookie.

 • Kategorie souborů cookie: Nezbytné

Soubory cookie v kategorii Nezbytné pomáhají v tom, aby bylo možné používat internetové stránky, a to tak, že umožňují základní funkce, jako například navigaci po stránce. Bez těchto souborů cookie nemůže internetová stránka správně fungovat.

 •  Kategorie souborů cookie: Preference

Soubory cookie v kategorii Preference umožňují internetovým stránkám zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se chovají a jak vypadají, jako jsou například vámi preferovaná země/ preferovaný jazyk.

 • Kategorie souborů cookie: Statistika

Soubory cookie v kategorii Statistika pomáhají vlastníkům internetových stránek pochopit, jak návštěvníci komunikují s internetovými stránkami na základě anonymního shromažďování a podávání informací.

 • Kategorie souborů cookie: Marketing

Soubory cookie v kategorii Marketing se používají ke sledování návštěvníků napříč internetovými stránkami. Záměrem je zobrazit inzeráty, které jsou pro jednotlivého uživatele relevantní a přitažlivé a v důsledku toho cennější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Dočasné (relační) cookies a trvalé (permanentní) cookies

 • Dočasné cookies

Dočasný soubor cookie existuje pouze v dočasné paměti, zatímco se pohybujete po internetové stránce. Internetové prohlížeče obvykle odstraní dočasné cookies ve chvíli, kdy zavřete svůj prohlížeč. Na rozdíl od jiných souborů cookie nemají dočasné cookies přiřazené datum vypršení, takže prohlížeč ví, že s nimi musí zacházet jako s dočasnými cookies.

 • Trvalé cookies

Namísto toho, aby platnost trvalých cookies vypršela ve chvíli, kdy dojde k zavření internetového prohlížeče, jako je tomu u dočasných cookies, platnost trvalého cookie vyprší ke konkrétnímu datu nebo po uplynutí konkrétní časové lhůty. To znamená, že po celou životnost souboru cookie budou jeho informace přenášeny na server pokaždé, když navštívíte internetové stránky, které spravuje, nebo pokaždé, když si budete z jiných internetových stránek prohlížet zdroj, který patří k těmto internetovým stránkám (jako například inzerát).

Trvalé cookies jsou používány k zaznamenávání zvyků při prohlížení internetových stránek po delší časové období a k zachování trvalého přihlášení uživatelů k jejich účtům, takže není potřeba opětovně zadávat přihlašovací údaje při každé jejich návštěvě.

Správa souborů cookie

Jestliže nesouhlasíte s používáním souborů cookie, můžete je vypnout prostřednictvím bezpečnostních nastavení vašeho internetového prohlížeče. Prohlížeč si můžete rovněž nastavit tak, aby vás upozornil pokaždé, když se stránka pokouší vytvářet ve vašem počítači soubory cookie. Dříve uložené soubory cookie lze spravovat prostřednictvím internetového prohlížeče.

Pro více informací o tom, jak si prohlédnout, které soubory cookie jsou ukládány ve vašem internetovém prohlížeči, jak je zrušit a jak nastavit, zda soubory cookie přijmout, či nikoli, se prosím podívejte na stránky prohlížeče s nápovědou.

Last updated: 2018-05-24