Informace pro spotřebitele

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele:

Společnost Alektum, s.r.o., Praha 4, Budějovická 3, PSČ 14000, IČ: 28221958  tímto informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je:

a) Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz, v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených v písmenech  b) až c),

b) v oblasti finančních služeb finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra, finarbitr.cz ,

c) v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby, ctu.cz