2020-09-28

Co je třeba zvážit při výběru společnosti pro vymáhání pohledávek?

Někdy se může zdát být velmi náročné a zbytečně komplikované, aby člověk dostal odpovědi na své otázky ohledně toho, na co je třeba myslet při zahájení spolupráce se společností vymáhající pohledávky. V tomto článku odpovíme na některé nejčastější otázky, které obvykle dostáváme.

Jak jednat se zákazníky, kteří neplatí?

Máte zákazníky, kteří neplatí nebo platí vždy pozdě? Nejste zdaleka sami. Žádost o vymáhání pohledávky můžete odeslat hned, jakmile vyprší lhůta splatnosti na faktuře, ale mnozí se zdráhají to udělat, protože nechtějí riskovat korektní vztahy se zákazníky. To je samozřejmě pochopitelné, protože vy jako firma jste na vašich zákaznících závislí. Obvykle se v těchto situacích zapomene na to, že pokud si najmete správnou společnost pro vymáhání pohledávek, zvýšíte šanci, že platba přijde rychleji. Skutečnost, že máte jako zprostředkovatele společnost pro vymáhání pohledávek, naučí zákazníky upřednostňovat faktury vaší firmy, což z dlouhodobého hlediska vede ke zlepšení vztahů se zákazníky.

Proto je mimořádně důležité dobře si vybrat společnost pro vymáhání pohledávek, která staví vztahy se zákazníky na první místo. U Alektum Group se snažíme vždy vidět a pochopit člověka, který za dluhem stojí, a vytvořit správné podmínky, aby cesta k životu bez dluhů byla co nejschůdnější – a to prostřednictvím nepřetržitého dialogu s dlužníky a pomocí individuálně přizpůsobených řešení. Vymáhání pohledávek neznamená, že váš zákazník okamžitě obdrží platební upomínku nebo skončí v některém z veřejných registrů.

Proč bychom měli poslat požadavek na inkaso?

Podle vládního průzkumu je v současnosti téměř každá pátá faktura uhrazena o více než týden později. Čím déle je faktura nezaplacená, tím větší je riziko, že platba nebude zaplacena v plné výši, což může přispět k napjaté likviditě a k tomu, že můžete mít sami potíže s platbami svých faktur.

Můžeme požadavek na inkaso poslat sami?

Samozřejmě je možné, aby společnost zvládla správu vymáhání svých pohledávek sama. Nicméně to vyžaduje spoustu administrativy a zároveň musíte zajistit, abyste ve všech fázích procesu dodrželi zákon o vymáhání pohledávek. Najmutí externí strany pro vymáhání pohledávek přináší hned několik výhod. Když předáte správu vymáhání pohledávek do spolehlivých rukou, společnosti, která se těmito záležitostmi zabývá již téměř 30 let, zajistíte dodržování pravidel a současně snížení administrativní zátěže. Kromě toho máme řešení, která nám umožňují zacházet s každým jednotlivcem podle jeho podmínek – to vše pro nalezení nejlepšího možného řešení a výsledku pro danou osobu.

Co mám dělat, když je zákazník v zahraničí?

Vše, co musíte udělat, je kontaktovat nás a my se o případ postaráme a vyžádáme platbu od zákazníka v souladu se zákony a předpisy platnými v zemi, v níž se zákazník nachází. Máme naše zastoupení na 16 trzích v Evropě, s cílem zajistit procesy bez ohledu na to, v jaké zemi váš zákazník je.