Politika ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás ve skupině Alektum Group důležitá. Aby byly informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, co nejtransparentnější a předvídatelné, strukturovali jsme naši politiku ochrany osobních údajů do několika částí. To, jaká část politiky ochrany vašich osobních údajů se vás týká, závisí na tom, zda navštívíte náš web, přihlásíte se k odběru našeho informačního bulletinu, nebo nás ve skupině Alektum Group jakýmkoli způsobem kontaktujete. V každé části politiky ochrany osobních údajů je podrobněji popsáno, jaké osobní údaje máme k dispozici a jak je používáme. Naleznete zde také informace o vašich právech a způsobu, jak je využít. Informace o souborech cookie najdete v naší politice používání souborů cookie. 

Zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky a informační bulletin 

V těchto zásadách ochrany osobních údajů je vysvětleno, jak mohou být vaše osobní údaje ukládány a zpracovávány, když používáte naše webové stránky nebo se přihlásíte k odběru našeho informačního bulletinu. 

Skupina Alektum Group je správcem osobních údajů odpovědným za všechny osobní údaje. Můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu údajů na e-mailové adrese info@alektumgroup.cz. Informace o naší společnosti, telefonní číslo a kontaktní formulář najdete níže na této stránce. 

Osobní údaje – definice a jaké informace shromažďujeme 

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které lze použít samostatně nebo v kombinaci s jinými informacemi k identifikaci, kontaktování nebo lokalizaci určité osoby nebo k nalezení jednotlivce v určitém kontextu. 

Při návštěvě našich stránek můžete být vyzváni k zadání vašeho jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, názvu společnosti, čísla případu nebo jiných informací, které usnadní efektivní využití vaší návštěvy webu. 

Upozorňujeme, že informace, které nám poskytnete, budou zaznamenány. Žádáme vás proto, abyste byli opatrní, pokud jde o citlivé osobní údaje, a nezveřejňovali informace, které spadají do definice konkrétních kategorií osobních údajů podle nařízení o ochraně údajů, jako jsou informace o vašem zdraví, rasovém nebo etnickém původu nebo politických názorech. 

Naše nabídka produktů a služeb není zaměřena na děti. 

Osobní údaje – takto je získáváme 

Osobní údaje od vás získáváme následujícími způsoby: 

 • když nám předáte vaše kontaktní údaje při objednávce informací o našich produktech nebo službách, ať už je objednávka provedena pomocí objednávkového formuláře na těchto webových stránkách, telefonicky, nebo při osobním setkání, 
 • když nám předáte vaše kontaktní údaje prostřednictvím e-mailu, 
 • když se přihlásíte k odběru našeho informačního bulletinu distribuovaného prostřednictvím e-mailu, 
 • když si stahujete dokumenty z našich webových stránek, 
 • když se přihlásíte na některou z našich akcí a seminářů (včetně webinářů), 
 • z otevřených veřejných zdrojů, např. z LinkedIn nebo z firemních webových stránek. 

Osobní údaje – takto je používáme 

Informace, které jsme o vás shromáždili, můžeme použít, když jste se přihlásili k odběru našeho informačního bulletinu, odpověděli na průzkum nebo některou z marketingových akcí, když jste procházeli naše webové stránky nebo využili jejich funkcí pro účely popsané níže. K těmto účelům patří například: 

 • Možnost sledovat vaše používání našich webových stránek a informačního bulletinu, možnost přizpůsobit naše webové stránky pro vaši osobní návštěvu a poskytovat obsah a nabídku produktů, které nejlépe odpovídají vašim zájmům a potřebám, a možnost získat správnou představu o tom, jaký obsah je nejvíce zajímavý pro ty, kdo si objednali informační bulletin (další informace naleznete v politice používání souborů cookie). Naše zpracování dat je pak založeno na vašem souhlasu. 
 • Možnost správně odpovídat na dotazy a objednávky a/nebo poskytovat objednané služby, včetně reakce na vaše osobní požadavky. Možnost zasílat vám materiály k soutěžím, marketingové materiály, průzkumy nebo jiné materiály z webových stránek a provádět následné kroky v souvislosti s vašimi dotazy a požadavky, které nám předáváte prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Naše zpracování dat je založeno na smlouvě nebo dohodě a na rovnováze mezi naším legitimním zájmem a zájmy odesílatelů žádosti, zájmy našich zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. 
 • Možnost požadovat názory, náměty a hodnocení produktů a služeb. Naše zpracování údajů je založeno na rovnováze mezi naším legitimním zájmem a zájmy našich zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. 
 • Možnost rozesílat informační bulletin a nabídky. Naše zpracování dat je založeno na vašem souhlasu. Pokud jste naším zákazníkem nebo pracujete pro některého z našich zákazníků, je naše zpracování údajů založeno na rovnováze mezi naším legitimním zájmem a zájmy našich zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. 

Náš informační bulletin 

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho informačního bulletinu, můžete odběr kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz, který najdete v každém našem zasílaném informačním bulletinu. Případně můžete odběr odhlásit odesláním vašeho požadavku na zrušení pomocí kontaktního formuláře v dolní části této stránky. 

Komunikace e-mailem 

Důležité upozornění! Komunikace e-mailem vždy představuje riziko bezpečnosti a důvěrnosti. E-mail je v tomto ohledu srovnatelný s pohlednicí. Proto byste neměli odesílat e-maily obsahující citlivé informace nebo cokoli, co nechcete, aby si mohly přečíst neoprávněné osoby. 

Ukládání osobních údajů a přístup k nim 

Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečené síti a přístup k nim má pouze několik osob se zvláštními přístupovými právy a povinností zachování mlčenlivosti. Všechny citlivé údaje a informace o vaší bonitě/kredibilitě, které poskytnete, jsou také šifrovány pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer). 

Přijímáme rovněž řadu bezpečnostních opatření, když uživatel zadává, odesílá nebo čte svoje informace, aby byla zachována bezpečnost vašich osobních údajů. 

Poskytování osobních údajů třetím stranám 

Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme žádným třetím stranám. To se však nevztahuje na webhosting nebo jiné partnery pro spolupráci, jejichž služby využíváme k provozování našich webových stránek, udržování naší podnikatelské činnosti nebo plnění závazků a služeb pro naše uživatele za předpokladu, že se tyto strany dohodnou na důvěrném zacházení s osobními údaji. Můžeme nicméně také poskytnout informace, pokud to vyžaduje zákon, nebo s cílem dodržovat zásady našich webových stránek či chránit práva, majetek nebo zabezpečení – naše vlastní nebo dalších subjektů. 

Nikoli osobní identifikační údaje návštěvníka však mohou být zpřístupněny třetím stranám pro marketingové a reklamní účely či jiné účely. Takové informace se shromažďují pouze v případě, že jste udělili souhlas. Další informace naleznete v naší politice používání souborů cookie.    

Do našich webových stránek nezahrnujeme produkty či služby třetích stran ani je nenabízíme. 

Doba uložení osobních údajů 

Osobní údaje ukládáme pouze po tak dlouhou dobu, jak je to zapotřebí pro naše účely. Doba uložení osobních údajů se liší v závislosti na účelu, pro který je používáme. Pravidelně aktualizujeme seznamy odběratelů našeho informačního bulletinu distribuovaného prostřednictvím e-mailu a odstraňujeme informace o odběratelích, kteří již nejsou aktivní. 

Práva osob, jejichž údaje jsou shromažďovány 

Podle nařízení o ochraně osobních údajů máte řadu práv. 

 • Přístup: Máte právo na přístup k osobním údajům, které jsme o vás uložili, a současně právo dozvědět se, k jakým účelům tyto osobní údaje využíváme. Při vyžádání informací podle tohoto práva vás můžeme požádat o prokázání vaší totožnosti. Po obdržení takové žádosti vám odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho kalendářního měsíce. 
 • Oprava: Máte právo požádat, abychom opravili nebo doplnili jakékoli vaše osobní údaje, které nejsou správné nebo jsou neúplné. 
 • Výmaz: Máte právo na výmaz vašich osobních údajů. Každou takovou přijatou žádost posuzujeme případ od případu a budeme se snažit, abychom vám odpověděli co nejdříve, maximálně do jednoho kalendářního měsíce. Pokud napíšete jakékoliv vlastní sdělení skupině Alektum Group a přejete si, aby došlo k jeho výmazu, dejte nám prosím vědět. 
 • Omezení: Máte právo požádat, aby zpracování vašich osobních údajů bylo v určitých případech omezeno, například pokud se domníváte, že jsou tyto údaje nepřesné, nebo pokud máte námitku proti našemu legitimnímu zájmu na zpracování údajů.  

Pokud chcete některá z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese info@alektumgroup.cz. 

Externí odkazy 

Upozorňujeme, že pokud prostřednictvím odkazů opustíte naše webové stránky a přejdete na jiný web nebo požádáte o službu třetí strany, přestanou uvedené zásady platit, jakmile opustíte tento web. Vaše aktivita na jiných webech podléhá pravidlům a zásadám příslušných webových stránek. 

Námitky proti našemu zpracování vašich osobních údajů 

Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte jakékoli námitky vůči tomu, jak zpracováváme vaše osobní údaje! Kontaktujte nás na: info@alektumgroup.cz. 

Můžete také kontaktovat příslušný dozorčí orgán pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi. Úřad pro ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz.