Inkaso

Nedopusťte, aby měly neuhrazené platby vliv na likviditu

Skutečnosti, že platby neprobíhají, se bohužel nelze vyhnout, nicméně v dlouhodobém horizontu to může vést k problémům s vaší likviditou a brzdit váš růst. Pokud včas nepodniknete správné kroky, sníží se také pravděpodobnost, že získáte celou částku platby.

Jestliže nás necháte, abychom se postarali o vymáhání vašich pohledávek, můžete snížit své úvěrové ztráty – jak dnes, tak zítra. Máme rozsáhlé zkušenosti a přehled o schématech plateb, a proto přizpůsobujeme naše řešení tak, aby vyhovovala potřebám vás samotných i vašich zákazníků. Pokud necháte neutrální třetí stranu, aby se postarala o proces vymáhání pohledávek, může to také ochránit vaši firemní značku.

Inovativní partner

Prostřednictvím našeho novátorského řešení umělé inteligence můžeme získat přehled o platebních zvycích a ekonomickém statusu vašich zákazníků – to vše poslouží při rozhodování o nejlepší cestě vstříc řešení. Naše opatření vždy provádíme s přihlédnutím k danému individuálnímu případu, abychom zajistili, že budete moci co nejvíce zachovat své dosavadní dobré vztahy se zákazníky.

Vymáhání dluhů mezinárodně – znalost místních poměrů

Jsme tam, kde jsou vaši zákazníci. V 14 evropských zemích máme místní kanceláře, řešení přesahující rámec hranic a stejný systém – to vše se specializací na vymáhání pohledávek. To znamená, že se umíme snadno a dobře orientovat v různých jazycích, kulturách a předpisech. A také to znamená, že máte vždy po ruce tým s místními znalostmi tam, kde jste, který je připraven zodpovědět otázky týkající se vašich mezinárodních záležitostí.

Digitální služby přinášejí usnadnění

Prostřednictvím našich digitálních služeb získáte lepší přehled a můžete monitorovat své případy vymáhání pohledávek, sledovat faktury a kontrolovat upomínky.